Korzyści

 • ochrona obiektów przed włamaniem, zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia w obiektach oraz dokumentów bedących własnością zleceniodawcy
 • legitymowanie i sprawdzanie dokumentów osobowych i przewozowych uprawniających na wejście/wyjście, wjazd/wyjazd
 • udzielanie  informacji petentom oraz kierowanie ich do właściwego miejsca
 • wszelkie zauważone niedociągnięcia stwierdzone podczas pełnienia służby i dokonywanych obchodów terenu obiektu odnotowywane są w dokumentacji raportowej
 • nie wpuszczanie osób na teren chronionego obiektu będących pod wpływem alkoholu oraz aktywizatorów oraz osób niepożądanych
 • zamykanie i otwieranie obiektów o wyznaczonych godzinach
 • składanie meldunków do Stanowiska Kierowania w przypadku objęcia i zdania służby. Natychmiastowe meldowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia oraz podjęcie czynności zgodnie z procedurami postępowania w przypadkach szczególnych
 • realizowanie zadań z należytą starannością, którą cechować powinna sumienność, zapobiegliwość, ostrożność, dbałość o uzyskanie oczekiwanych rezultatów
 • dbałość o sprzęt i staranność w prowadzonej dokumentacji
 • profesjonalne wykonywanie zadań w zakresie czynności ochronnych.
 • szczególna uwaga na podejrzane torby, paczki itp.
 • kulturalne zachowywanie się w stosunku do przełożonych, klientów, pracowników danego obiektu
 • obsługa CCTV
 • po zakończonej pracy kontrola pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych np. zamki, kłódki, okna, ogrodzenie, oświetlenie, alrmy, parkingi
 • patrole terenu wewnątrz obiektu oraz miejsc strategicznych
 • inne obowiązki zlecone przez  Klienta