Aktualnie znajdujesz się na: Strona głównaUsługiOchrona osób i mieniaKontrola doraźna

Kontrola doraźna

Dzięki naszej usłudze - kontrola wewnętrzna (doraźna) pracowników można skutecznie usunąć wszelkie nieprawidłowości, jej przyczynę i żródła. Gwarantuje sprawniejsze funkcjonowanie firmy oraz wzmaża nadzór nad przestrzeganiem zasad regulaminu zakładu pracy.

Wykwalifikowana kadra pracownicza przybywa do Państwa firmy, zakładu, sklepu, hurtowni, w celu dokonania kontroli doraźnej pracowników.

Kontrola taka obejmuje m. in.

  • czynności sprawdzające trzeźwość pracowników
  • podręczne bagaże przy wyjściu z pracy
  • pojazdy prywatne i służbowe opuszczające Państwa firmę
  • punktualność pracowników przyjść i wyjść z pracy

Zjawisko kontroli często budzi kontrowersje natury etycznej i prawnej. Zgodnie z prawem pracodawca ma prawo do kontrolowania sposobu wykonywania obowiązków przez pracowników. Wykonanie przez pracowników czynności niezgodnych z regulaminem i wykonywaną pracą, można uznać za bezprawne naruszanie porządku i organizacji pracy.

Głównym zadaniem jest wdrażanie wytycznych poleceń dotyczących kontroli oraz udzielenie niezbędnego, fachowego wsparcia podczas tworzenia procedur.