Aktualnie znajdujesz się na: Strona głównaUsługiOchrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia

BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA

Bezpośrednia ochrona fizyczna polega na stałej bądź doraźnej obecności naszych pracowników na terenie ochranianego obiektu. Ich zadaniem jest ochranianie osób i mienia znajdującego się w tym obiekcie. Zapewnimy Państwu takie usługi jak: ochronę dla aktywnych, poczucie bezpieczeństwa dla rodziny i domu, ochronę spotkań biznesowych.

Wysoką skuteczność ochrony osiągamy dzięki:

* właściwej organizacji ochrony, realizowanej w oparciu o plan ochrony,
* jakości świadczonych usług, nad którymi czuwają doświadczeni inspektorzy nadzoru,

* młodym, sprawnym fizycznie, posiadającym wymagane kwalifikacje pracownikom ochrony,
*
ciągłemu doskonaleniu metod pracy i ulepszaniu procedur postępowania w oparciu o nabyte doświadczenia w ramach
realizowanych kontraktów

OCHRONA OSOBISTA

Tworzymy od podstaw system bezpieczeństwa i ochrony osobistej wg uzgodnionych warunków i zaproponowanych procedur bezpieczeństwa polegających na aktywnej lub pasywnej ochronie – tak, żeby w każdej chwili zapobiec aktualnemu lub potencjalnemu zagrożenia.                                                                                                                                                               

 

OCHRONA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH


Usługa oferowana firmom, hotelom, które są odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie spotkań w charakterze biznesowym lub towarzyskim w miejscu powszechnie dostępnym.
Usługa polega na zabezpieczeniu miejsca spotkania, oraz na bezpośrednim czuwaniu nad bezpieczeństwem uczestników.


 

OCHRONA DLA AKTYWNYCH

Usługa dla osób których codzienne obowiązki- praca zmusza do częstej zmiany miejsc oraz odbywania wielu spotkań zarówno biznesowych jak i towarzyskich. Polega na stałym lub czasowym wykonywaniu usług ochrony osobistej. W ramach usługi oferujemy szkolenia z zakresu ochrony i prewencji dla osób będących w bezpośrednim kontakcie z osobą ochranianą (np. kierowca, kamerdyner, asystenta).

 

RODZINA I DOM

Jedną z najistotniejszych potrzeb każdego człowieka jest bezpieczeństwo osobiste i członków rodziny oraz świadomość, że nie będzie one zakłócane. Usługę tą oferujemy rodzinom osób o wysokiej pozycji społecznej lub finansowej, zapewniamy bezpieczeństwo osobom najbliższym w sposób umożliwiający im nieskrępowane funkcjonowanie oraz wykonywanie codziennych czynności, minimalizując ryzyko zagrożenia. Usługi mogą występować w systemie całodobowym lub doraźnym. W ramach projektu oferujemy również szkolenia dla chronionych osób w zakresie samoobrony, oraz zachowania w sytuacji zagrożeń